MAP ORP LITOMĚŘICE

Akční plánování vzdělávání

„Nuda je smrtelný hřích učitele.“ Johann Friedrich Herbart .

Do plánování rozvoje vzdělávání se může zapojit úplně každý ať už aktivně nebo nás můžete jen sledovat ať už na Facebooku, nebo odběrem novinek na email.

Latest News


Schválení dokumentu MAP

Vážení přátelé MAPu, dovolujeme si Vám vyvěsit dokument MAP, který budou schvalovat zřizovatelé škol. Tento dokument MAP je výsledkem snažení realizačního týmu projektu MAP a spolupráce škol a školských zařázení. Tento dokument bude sloužit i jako podklad pro další pokračování projektu MAP II, kdy budeme realizovat naplánované aktivity v Akčním…

Nová výzva na MŠMT – rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ…

Přírodovědná gramotnost

Vážení partneři, na základě doporučení z MAP Roudnice nad Labem, se kterými spolupracujeme, si Vás dovolujeme informovat o nabídce vzdělávací akce pro ZŠ a MŠ na téma přírodovědná gramotnost, kterou nabízí a realizuje Dr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA – popularizátorka vědy. Paní Marschallová pořádá i Charitativní věděckou show, která…

Program pro kariérové poradce na TECHDAYS

Jako partneři akce TECHDAYS si Vás dovolujeme pozvat na Vzdělávací blok pro výchovné poradce v rámci kariérového poradenství. Obsah: Pavilon G – Zahrada Čech Litoměřice Středa 4.10 od 13,00 ÚP shrnutí nabídky od IPS. Stav trhu práce v regionu Litoměřicka. Metodika přihlášek na střední školu (UP). CzechInvest +SDP – Fenomén průmysl 4.0 video            …

Nová výzva na EVVO

Dovolte nám, abychom Vás informovali o vyhlášené Výzvě č. 16/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, v rámci které jsou podporovanými aktivitami Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).  Cílem výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních…

Připravovaná výzva na MAS České středohoří

Vážení přiznivci MAPu, rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravované výzvě MAS České středohoří jako nositele strategie komunitně vedeného rozvoje SCLLD. Výzva bude zaměřená na předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva má vazbu na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastuktury pro vzdělávání a…

  • Mas České středohoří - realizátor projektu
  • Město Litoměřice - partner projektu
  • Facebook-MAP
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Regionální stálá konference