Strategický rámec MAP je jedním z důležitých dokumentů projektů MAP. Strategický rámec definuje prioritní oblasti rozvoje školství, které je potřeba na území řešit. Každý MAP si stanovuje své prioritní oblasti na základě potřeb daného ORP.

Náš Strategický rámec MAP je stanovený pro území SO ORP Litoměřice. Na základě diskuze, která proběhla již v projektu MAP I, se vytyčilo celkem 5 prioritních oblastí, ke kterým byly stanoveny cíle a následně aktivity, které mají daný cíl naplnit. Součástí Strategického rámce MAP je i seznam investičních projektových záměrů, které mají dané cíle naplňovat.

Strategický rámec plní mimo jiné další funkci. Schválený Strategický rámec MAP a jeho aktuální verze se zasílá prostřednictvím Kraje na Územní dimenzi MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), která jej zveřejní na svých webových stránkách a zároveń použije k plánování dalších výzev tak, aby byly prostředky vynakládány účelově na aktivity, které jsou potřeba. Z tohoto důvodu, každé školské zařízení, které chce reflektovat na určitou výzvu musí doložit soulad s MAP a to tím, že jeho projektový záměr je uveřejněný ve schváleném Strategickém rámci MAP.

V projektu MAP II proběhla aktualizace Strategického rámce MAP, kdy Řídící výbor MAP v červnu 2019 schválil aktualizované znění. Aktualizovaná verze je ke stažení zde.