Další aktualizaci Strategického rámce MAP máme za sebou, tentokrát již třetí v pořadí. K aktualizaci Strategického rámce se přistoupilo z důvodu vyhlášené výzvy pro podporu škol z uhelných regionů, neboť školy jsou povinny dokládat při podání žádosti soulad s MAP a k tomu právě slouží Strategický rámec MAP. Zároveň jsou školy povinny při případných kontrolách dokládat soulad MAP a to i v době udržitelnosti. Platné znění Strategického rámce najdete u nás na webu v menu „Výstupy-Výstupy MAP II„. Pro přímé otevření zde.

Školská zařízení zaslala své aktuální investiční potřeby (projekty) a ty byly zaneseny do aktualizace. Aktualizace Strategického rámce se týkala pouze změn v projektových záměrech nikoliv však prioritních oblastí a cílů, ty zůstávají beze změn.

Další aktualizace je plánována na květen 2020.

Krásné poslední lednové dny přejí Vaši Mapáci.