Krátká verze odpovědi je:
obejmout a jít všechno zapít 🙂

Delší verze obsahuje velké množství témat podle toho, co za osobnosti coby konkrétní učitelé jsme a v jakém rámci reality žijeme. Obdobně je to se situací a tématy našich žáků a studentů. Ať už máme ale vztahy se svými svěřenci jakkoli skvělé či vzdálené, není v naší moci kantora-jedince postihnout celou šíři a hloubku doby a s ní spojené nestandardní situace. A to ani přemírou snahy ani rezignací.

A že těch nových situací ke zvládání je! Jejich prožívání bývá často i hodně bolavé a nechat si pomoci od někoho, kdo to umí, je na místě. Pro děti, dospívající i dospěláky…
Dovolujeme si tedy dát tipy na nápomocné weby, za kterými se skrývají dobře fungující organizace s odbornou pomocí, souhrn horkých linek podle témat pomoci a přehledná infografika.
Společná kritéria výběru těchto odkazů jsou věrohodné doporučení, dobrá zkušenost a uměřenost textů, které nezahltí (což je velká hodnota sama o sobě).

https://www.opatruj.se/prvni-pomoc) – seznam linek první pomoci s vysvětlivkami
 
Pro jednodušší případy by mohly pomoct infografiky sestavené a využívané organizací Nevypusť duši: https://nevypustdusi.cz/infografika/, pravidelně přidávají i na Facebook.

Tedy: opatrujte se a nevypusťte duši, následovníci Jana Amose!

Vždy potěší, když uslyšíte, že na sebe člověk nemá klást příliš vysoké nároky a stejně jako v letadle, nejdříve „musím masku nasadit sobě a až pak ostatním“ – tedy nezapomenout na vlastní síly…

Vaše Dana Hádková – koordinátorka pro rovné příležitosti