VÝZVA 12/2022 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Zaměření programu:

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Účel výzvy:

 • a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • b) výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Oprávněný žadatel:

 • Kraj 
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část 
 • Dobrovolný svazek obcí 
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) 
 • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu, a to včetně pobočného spolku,
 • Ústav, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu,
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky: 30.6.2022

 

VÝZVA 13/2022 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Zaměření programu:

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Účel výzvy:

 • a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • b) výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Oprávněný žadatel:

 • Kraj 
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část 
 • Dobrovolný svazek obcí 
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) 
 • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu, a to včetně pobočného spolku,
 • Ústav, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu,
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 30.6.2022

 

VÝZVA 14/2022 – Standardizovaná infrastruktura

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
 • tréninkový zimní stadión
 • plavecký bazén 25 m

Žádosti budou přijímány kontinuálně a hodnoceny budou v pořadí dle data a času podání žádostí.

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky pro podávání žádostí: 30.6.2022