Zaměření programu

Program na podporu rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území Ústeckého kraje. 

Oprávnění žadatelé 

  • Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická osoba). 

Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 5. 2022 – 26. 4. 2022

Webové stránky programu

klikni zde 

 

Termín podávání žádostí: 24.6.2022
Finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Další informace: max 80% uznatelných nákladů