Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Zaměření programu:

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Účelem poskytnuté dotace je: 

 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, 
 • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, 
 • připravit děti na nástup do českých škol, 
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí. 

a to realizací aktivit: 

 • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku, 
 • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku, 
 • Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II. typu.

Oprávnění žadatelé:

 • veřejná vysoká škola, 
 • právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, 
 • územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí, 
 • příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, 
 • nestátní nezisková organizace

Webové stránky programu: klikni zde

 

Národní plán obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře 2022

Zaměření programu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

 • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
 • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.).
 • Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.

Oprávnění žadatelé:

 • právnická osoba vykonávající činnost základní školy, s výjimkou základní školy při zdravotnickém zařízení, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí
 • právnická osoba vykonávající činnost střední školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí
 • právnická osoba vykonávající činnost konzervatoře, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Webové stránky programu: klikni zde

 

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Zaměření programu:

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“. Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.

Oprávnění žadatelé:

 • veřejná vysoká škola, 
 • právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, 
 • územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí.

Webové stránky programu: klikni zde