Vážení přátelé MAPu,

dovolujeme si Vám vyvěsit dokument MAP, který budou schvalovat zřizovatelé škol.

Tento dokument MAP je výsledkem snažení realizačního týmu projektu MAP a spolupráce škol a školských zařázení. Tento dokument bude sloužit i jako podklad pro další pokračování projektu MAP II, kdy budeme realizovat naplánované aktivity v Akčním plánu, který je součástí dokumentu.

Finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Litoměřice