Co se událo a bude dít v projektu MAP II

Celé prázdniny jsme pracovali na přípravě aktivit v novém školním roce. Navštívili řadu škol v rámci aktivity mapování potřeb škol v návaznosti na šetření, které proběhlo na jaře tohoto roku. V září proběhlo zasedání Řídícího výboru, kde hlavním bodem bylo schválení...

Velký vzdělávací veletrh 2019 – II.ročník

Vážení přátelé MAP, srdečně Vás zveme na II. Ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu...

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně...

Strategický rámec MAP a co si pod tím představit

Strategický rámec MAP je jedním z důležitých dokumentů projektů MAP. Strategický rámec definuje prioritní oblasti rozvoje školství, které je potřeba na území řešit. Každý MAP si stanovuje své prioritní oblasti na základě potřeb daného ORP. Náš Strategický rámec MAP je...