Setkání zástupců škol 14.2.2019

Dne 14. 2. 2019 proběhlo na MěÚ Litoměřice ve spolupráci s projektem SYPO setkání zástupců škol. Na tomto setkání byly zástupcům podány aktuální informace k realizaci projektu, informace ke zpracování Popisu potřeb škol včetně představení záznamových listů, které...

Výběrové řízení do metodických kabinetů

Vážení partneři, ve spolupráci s projektem SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který byl představen na setkání zástupců dne 14. 2. 2019 Mgr. Lenkou Burganovou si Vám dovolujeme informovat o vyhlášeném výběrovém řízení na pozice členů...

Vyhlášena nová výzva

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu...

Pozvánka na veletrhy

Vážení přátelé MAP, kolegové z KAP nás požádali o zveřejnění pozvánky na jimi připravované akce. 1.11. 2018 Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Akce proběhne od 8:30 do 12:35 hodin na Gymnáziu Teplice, Čs. Dobrovolců 11. Další informace a registrace na...

Vážení partneři, rádi bychom Vás upozornili na výzvu „Můj klub“, kterou vyhlásilo MŠMT. Výzva a veškeré informace jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,...