Nabídka webinářů

Vážení přátelé MAPu, v čase, kdy školy jsou bez dětí a žáků, jsme spojili své síly s Vaším kolegou učitelem, pro řadu z Vás kamarádem panem Josefem Kupkou, který se pro Vás rozhodl zopakovat některé webináře a pokud budete mít zájem, můžete se připojit. Jak se...

3.aktualizace Strategického rámce MAP

Další aktualizaci Strategického rámce MAP máme za sebou, tentokrát již třetí v pořadí. K aktualizaci Strategického rámce se přistoupilo z důvodu vyhlášené výzvy pro podporu škol z uhelných regionů, neboť školy jsou povinny dokládat při podání žádosti soulad s MAP a k...