Vyhlášena nová výzva

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu...

Pozvánka na veletrhy

Vážení přátelé MAP, kolegové z KAP nás požádali o zveřejnění pozvánky na jimi připravované akce. 1.11. 2018 Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Akce proběhne od 8:30 do 12:35 hodin na Gymnáziu Teplice, Čs. Dobrovolců 11. Další informace a registrace na...

Vážení partneři, rádi bychom Vás upozornili na výzvu „Můj klub“, kterou vyhlásilo MŠMT. Výzva a veškeré informace jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,...

Co se děje a bude dít v projektu MAP II

Máme za sebou pár měsíců realizace projektu MAP II a proto nám dovolte krátké shrnutí proběhlých a naplánovaných akcí. V červnu proběhlo první Veřejné projednání projektu, v srpnu jednání Řídícího výboru a Setkání zástupců škol. Veškeré výstupy ze setkáních jsou...

Výzvy na podporu vzdělávání

Vážení přátelé MAP, rádi bychom Vás informovali, že MMR zveřejnilo nové výzvy na podporu vzdělávání: Výzva č. 87  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II – více informací zde Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené...