PROJEKT MAP III je u konce

PROJEKT MAP III je u konce

Vážení přátelé MAPu,   projekt MAP ORP LITOMĚŘICE III končí ke dni 30. 11. 2023  a my bychom se rádi s Vámi tímto článkem rozloučili s projektem MAP ORP LITOMĚŘICE III.Děkujeme za Vaši spolupráci, za Vaši účast na jednáních a za Vaše náměty při diskuzích, které...
Grantová výzva „Plné vědomí“

Grantová výzva „Plné vědomí“

Zaměření výzvy: Do grantového řízení lze podávat žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace:  pro sociálně potřebné skupiny (senioři v domovech pro seniory, děti v dětských domovech apod.) pro skupiny lidí, jejichž zaměstnání na ně klade vysoké nároky a zároveň...
Grantová výzva „Plné vědomí“

Listopadový nášup grantů

O2 Chytrá škola: grantový program pro základní školy Podporované aktivity: V rámci programu lze žádat na projekty, jejichž aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti: Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu  Bezpečná...
Grantová výzva „Plné vědomí“

Dotace Ústeckého kraje

Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji 2024 Zaměření programu:  Zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek a/nebo...
Grantová výzva „Plné vědomí“

Granty pro knihovny

Ministerstvo Kultury vyhlásilo v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 několik výzev na podporu knihoven: VISK 2024 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR VISK 2024 – Národní...
Grantová výzva „Plné vědomí“

Prázdninové výzvy, které stojí za pozornost

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024 Zaměření programu:  Podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a středních školách, v konzervatořích a v zařízení školního stravování, jejichž rodina je...