Program pro kariérové poradce na TECHDAYS

Jako partneři akce TECHDAYS si Vás dovolujeme pozvat na Vzdělávací blok pro výchovné poradce v rámci kariérového poradenství. Obsah: Pavilon G – Zahrada Čech Litoměřice Středa 4.10 od 13,00 ÚP shrnutí nabídky od IPS. Stav trhu práce v regionu Litoměřicka....

Nová výzva na EVVO

Dovolte nám, abychom Vás informovali o vyhlášené Výzvě č. 16/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, v rámci které jsou podporovanými aktivitami Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní...

Připravovaná výzva na MAS České středohoří

Vážení přiznivci MAPu, rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravované výzvě MAS České středohoří jako nositele strategie komunitně vedeného rozvoje SCLLD. Výzva bude zaměřená na předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu....

Pozvánka na TechDays 4. – 6.10. 2017

Připravili jsme pro Vás bohatý program v rámci akce TechDays, konaných 4.-6. 10. 2017 v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích, které je projekt MAP partnerem. Zahájení se koná 4.10. v 9 hodin v pavilonu H. Další připravený program se bude odehrávat v pavilonu G. Můžete...

Výzva na podporu sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo 19.6.2017 příjem žádostí do programu Obnovy a rozvoje venkova 2017. Ukončení příjmu žádostí je 18.8.2017 do 12 hodin. Pro Vás jako aktéry vzdělávání je zajímavý zejména podtitul DT č.6 – Podpora obnovy sportovní...

Setkání metodických týmů

Jak jsme slíbili, tak jsme také splnili. Během různých diskuzních setkáních, která proběhla, jste často vzpomínali na setkání učitelů k jednotlivým předmětům, kde si učitelé mohli vyměňovat zkušenosti a předávat si rady.  Koncem dubna a v průběhu celého května...