V této sekci najdete veškeré zápisy z proběhlých jednáních a výstupy z aktivit. Pro přehlednost jsme sekci rozdělili na následující kategorie tak, abyste se snáze orientovali. Stačí jen kliknout a dostanete se k příslušným výstupům.

Zde najdete Strategický rámec MAP, Finální dokument MAP, SWOT analýzu a další výstupy týkající se plánování rozvoje školství na území.

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání pracovních skupin.

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Zde najdete zápisy z jednáních Řídícího výboru a jeho další výstupy.

Zde najdete zápisy a další výstupy z proběhlých vzdělávacích akcí a aktivit implementace MAP