Vyberte stránku
V této sekci najdete veškeré zápisy z proběhlých jednáních a výstupy z aktivit. Pro přehlednost jsme sekci ke stažení rozdělily na následující kategorie, tak aby jste se snáze orientovali. Stačí jen kliknout a dostanete se k příslušným výstupům.  
Zde najdete Strategický rámec MAP, Finální dokument MAP, SWOT analýzu a další výstupy týkající se plánování rozvoje školství na území.

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Zde najdete Strategický rámec MAP, Finální dokument MAP, SWOT analýzu a další výstupy týkající se plánování rozvoje školství na území.

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání pracovních skupin.

Zde najdete zápisy a laší výstupy z proběhlých vzdělávacích akcí.