DOKUMENTY ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Řídící výbor schvaluje Status a Jednací řád Řídícího výboru. Aktuální znění ke stažení naleznete níže:

Status ŘV

Jednací řád ŘV

USNESENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Usnesení ŘV_8.6.16  – schválení Jednacího řádu, Statusu a volba předsedy ŘV

Usnesení ŘV_27.9.2016 – schválení Strategického rámce – verze 1

Usnesení ŘV_28.3.17 – schválení Strategického rámce – verze 2 – aktualizace 1

Usnesení ŘV_31.5.2017 – schválení průběžné evaluační zprávy

Usnesení ŘV_23.10.2017ustavení MAS České středohoří z.s. pro výzvu MAP II

Usnesení ŘV 6.12.17 – usnesení o schválení finálního dokumentu MAP

Usnesení ŘV 29.3.18 – schválení závěrečné evaluační/sebehodnotící zprávy