Vyberte stránku

Spolupráce s rodinou 21.2.2017

Zápis 21.2.2017

Výsledky z dotazníkového šetření

Pedagogická činnost s nadanými předškoláky 23.5.2017

Zápis 23.5.2017

Prezentace 23.5.2017

Hodnotové vzdělávání dle školy Cyril Mooney

Zápis HV – 7.6.17 – ZŠ Na Valech

Zápis HV – 13.6.17 – ZŠ Brozany

Zápis HV – 25-.27.7.17 – ZŠ Trmice

Zápis HV – 28.7.17 – Litoměřice (veřejnost)

Zápis HV – 21.9.17 – ZŠ Ploskovice

Zápis HV – 26.9.17 – ZŠ Křešice

Zápis HV – 5.10.17 – ZŠ U Stadionu

Zápis HV – 12.10.17 – ZŠ Liběšice

Zápis HV – 19.10.17 – ZŠ České Kopisty

Zápis HV – 9.11.17 – ZŠ Křešice

Zápis HV – 22.11.17 – ZŠ TGM Štětí

Zápis HV – 14.12.17 – ZŠ Svobodná škola

Techdays

Zápis Techdays 2017

Zápis Techdays -karieroví poradci 4.10.17

 

Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti

Zápis knihovna – listopad 2017

Zápis knihovna – prosinec 2017

Zápis knihovna – leden 2018_

Zápis knihovna – únor 2018

 

Manažerské vzdělávání ředitelů škol

Zapis_VC_1.11.17_aktivity

Zapis_VC_1.11.17_Hadkova

Zapis_VC_2.11.17_Capek

Zapis_VC_2.11.17_Valenta

Zapis_VC_3.11.17_Hubatka

Zápis školení GDPR 2.3.18

 

Logopedická praxe – 1.2.2018

Zápis setkaní logopedie 1.2.18

prezentace

 

METODICKÉ TÝMY

přírodopisné předměty 27.4.2017 – zápis + příloha zápisu

přírodopisné předměty 11.1.2018 – zápis

český jazyk, dějepis, etika 3.5.2017 – zápis

matematika a fyzika 10.5.2017 – zápis

matematika a fyzika 25.10.2017 – zápis

cizí jazyky 17.5.2017 – zápis

cizí jazyky 28.11.2017 – zápis

německý jazyk 21.2.2018 – zápis

vychovatelé v družinách 28.2.2018 – zápis