Vyberte stránku

Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICEcropped-maplogo.png

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Realizátor projektu: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích ve spolupráci s finančním partnerem Město Litoměřice.

Začátek realizace projektu: 1. dubna 2016

Ukončení projektu: 31. března 2018

VIZE: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

Realizační tým:

 • Administrativní tým
  • Hlavní manažer MAP – Ing. Veronika Šturalová
  • Manažer finanční a pro publicitu – Ing. Bohumír Jasanský
  • Administrátor projektu – Ing. Kamila Picurová
 • Odborný tým
  • Analytik – Ing. Kamila Picurová
  • Odborný pracovník/facilitátor – Bc. Patrik Matek (zástup za Ing. Stanislavu Halmlovou)
  • Odborná pracovník/zpracovatel dílčích výstupů – Bc. Kateřina Svobodová
  • Odborný metodik pro povinná, volitelná i nepovinná opatření – Bc. Kateřina Svobodová
  • Metodik politiky vzdělávání – Mgr. Alena Marešová
  • Lektoři, odborní lektoři a metodici – dle potřeb vzešlých z jednání