Vyberte stránku

Byly vytvořeny celkem 4 pracovní skupiny, jejichž úkolem je:

  • Vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního plánování.
  • Stanovit priority v návaznosti na strategické́ záměry již̌ existujících funkčních partnerství́ v území ́ (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání).
  • Definované potřeby následně̌ zpracovat do Strategického rámce MAP.

Pracovní skupiny tak jako Řídící výbor spoluutváří Strategický rámec, který je nutnou součástí projektových žádostí o dotace, které budou směřovat na území ORP Litoměřice do oblasti školství.

Každý kdo má zájem se spolupodílet na MAP, může se tak zapojit například účastí v níže uvedených pacovních skupinách.

 

Byly stanoveny tyto pracovní skupiny:

  1. „Město“ – zahrnuté oblasti Litoměřice, Štětí, Terezín
  2. „Venkov“ – zbylé území
  3. „Zájmové a neformální vzdělávání“
  4. „Rozvoj infrastuktury škol“ – hlavní zaměření na investiční záměry

 

Povinnými tématy v rámci pracovních skupin jsou definová MŠMT a to:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze –kvalita
  2. Čtenářská a matematická́ gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Dalšími tématy, které v pracovních skupinách budou řešena budou vyplývat z potřeb na území.

 

Pokud máte zájem zapojit se do některé z pracovních skupin, využijte prosím kontaktní formulář níže. Napište nám Vaše jméno a příjmení, telefon, email a název skupin/y, do které/ých máte zájem se zapojit.

 

Pošlete nám e-mail ...

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

7 + 11 =