Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Ing. Andrea Křížová.

Seznam členů Řídícího výboru:

Ing. Andrea Křížová

Město Litoměřice

Ing. Alexandra Zdeňková

Krajský Úřad pro Ústecký kraj + KAP

Mgr. Tomáš Ryšánek

Město Štětí

Obec Ploskovice

Obec Ploskovice

Mgr. Marie Gottfriedová

Biskupství litoměřické

Marcela Jarkovská

Marcela Jarkovská (soukr.MŠ Dětský koutek)

Mgr. Blanka Fránová Ježková

Lingua Universal

Mgr. Milan Sluka

Základní škola Litoměřice, U Stadionu

Mgr. Hana Bažantová

Základní škola Terezín

Mgr. Alice Marešová

Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří

Mgr. Radovan Rieger

Základní škola a mateřská škola Hoštka

Jaroslav Střiženec

Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy

Mgr. Eva Švihnosová

Mgr. Eva Švihnosová – učitelka

Mgr. Radka Krunclová

Mgr. Radka Krunclová- učitelka, rodič

Irena Tvrzníková

Irena Tvrzníková – učitelka, rodič

Drahomíra Pištorová

Dům dětí a mládeže Štětí

Mgr. Zuzana Bendová

Dům dětí a mládeže Litoměřice

Bc. Jan Hrovatitsch

Základní umělecká škola Štětí

Ing. Ivana Poláčková

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

Mgr. Dominika Valešková

Základní umělecká škola Litoměřice

Bc. Kateřina Kubíčková

Agentura pro sociální začleňování

Ing. Veronika Šturalová

MAS České středohoří

Klára Kolorosová

MAS Podřipsko

Mgr. Jiří Strašík

NIDV

Andrea Pechatá

Školní družina ZŠ U Stadionu

Jaroslava Arazimova

DDM Štětí

Ke stažení:

Status ŘV         Jednací řád