Výstupy z PS Matematická gramotnost

Zápis z PS MG a polytech. 22.10.2018 – společné jednání dvou pracovních skupin

Zápis PS MG a polytech. 4.12.2018 – společné jednání dvou pracovních skupin

Zápis PS MG a polytech. 26.3.2019 – společné jednání dvou pracovních skupin

Výstupy z PS Polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání

Zápis z PS MG a polytech. 22.10.2018  -společné jednání dvou pracovních skupin

Zápis PS MG a Polytech. 4.12.2018 – společné jednání dvou pracovních skupin

Zápis PS MG a polytech. 26.3.2019 – společné jednání dvou pracovních skupin