Jednání ŘV 28.5.2020 (schválení Strategického rámce a finální podoby dokumentu MAP, perrollam)

Ke dni 28.5.2020 bylo ukončeno hlasování ŘV o schválení dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Litoměřice, jehož součástí je nová aktualizovaná podoba Strategického rámce MAP. Dokument MAP i Strategický rámec je ke shlédnutí v Menu-Výstupy MAP II

Usnesení ŘV_28.5.2020

Jednání ŘV 17.4.2020 (Schválení aktulizovaných SWOT analýz)
Zasedání ŘV 30.8.2018 (Jednací řád, Status)
Zasedání ŘV 18.9.2019 (schválení průběžné evaluační zprávy)