Jednání ŘV 17.4.2020 (Schválení aktulizovaných SWOT analýz)
Zasedání ŘV 30.8.2018 (Jednací řád, Status)
Zasedání ŘV 18.9.2019 (schválení průběžné evaluační zprávy)