Řídící výbor je hlavním představitelem MAP. Projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Ing. Andrea Křížová.

Seznam členů ŘV se momentálně aktualizuje.