Řídící výbor je hlavním představitelem MAP. Projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Ing. Andrea Křížová.

Řídící výbor má aktuálně 26 členů.

1. Místní akční skupina České středohoří z.s.
2. Místní akční skupina Podřipsko
3. Krajský úřad pro Ústecký kraj + KAP
4. Město Litoměřice
5. Město Štětí
6. Obec Ploskovice
7. Mateřská škola Dětský koutek
8. Lingua Universal, soukromá mateřská a základní škola
9. Základní škola Litoměřice, U Stadionu
10. Základní škola Terezín
11. Základní a Mateřská škola Brozany nad Ohří
12. Základní a Mateřská škola Hoštka
13. Česko-něměcká mateřská škola svaté Zdislavy
14. Školní družina při Základní škole Litoměřice, U Stadionu
15. Pedagog ze ZŠ Brozany
16. Pedagog/rodič ze ZŠ Brozany
17. Pedagog/rodič z Lingua Universal
18. Školní klub při ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
19. DDM Štětí
20. DDM Litoměřice Rozmarýn
21. Drahozubáček z.s.
22. Základní umělecká škola Štětí
23. Základní umělecká škola Litoměřice
24. Agentura pro sociální začleňování
25. NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
26. Obec Drahobuz