Místní akční plán vzdělávání (MAP)

 

„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok, spolupráce je úspěch.“

Henry Ford

MAP ORP LITOMĚŘICE

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

Doba realizace: 1.4.2016 – 31.3.2018

MAP ORP LITOMĚŘICE II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

Doba realizace: 1.6.2018 – 31.5.2022

Do plánování rozvoje vzdělávání se může zapojit úplně každý, ať už aktivně nebo nás můžete jen sledovat například na Facebooku, nebo odběrem novinek na email.