Podmínky ochrany osobních údajů získaných v rámci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE I-IV

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání projektových sdělení.

 

Ochrana osobních údajů

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1.        Správcem Vašich osobních údajů je společnost MAS České středohoří, z.s. (dále jen „správce“).

1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující: jana.chladkova@mascs.cz, +420 417 639 613

1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.        Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). Zpracováváme tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • fotografie a jiné záznamy pořízené na různých setkáních realizovaných v rámci projektů MAP

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je informování o pokrocích v projektu, sběr dat pro účely projektu (dotazníková šetření apod.), zasílání nabídek aktivit realizovaných v rámci projektu i mimo něj či dalších informací (jakožto šíření dobré praxe), vyplňování prezenčních listin a jiných dokumentů vyžadujících sdělení výše uvedených údajů v rámci pravidel výzvy, doložení o konání aktivity Řídícímu orgánu OP VVV/OP JAK, poskytnutí kontaktů za účelem evaluace ze strany Řídícího orgánu. (Neposkytnutí souhlasu s předáním kontaktu za účelem evaluace ze strany Řídícího orgánu nevylučuje osobu z účasti na aktivitě).

3.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.        Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 16 let, konkrétně do 30.12.2041 (doba realizace projektu a zákonná doba archivace projektu), nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.        Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Řídící orgán OP VVV, Řídící orgán OP JAK, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, partner projektu Město Litoměřice, aplikace Ecomail (pro rozesílání hromadných emailů), Google Workspace (rozesílání emailů, formulářů, Meet, kontakty)

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.        Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu map@mascs.cz nebo info@mascs.cz.

6.3.        Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k zapojení do projektu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2018, aktualizace 9.1.2024