MAP ORP LITOMĚŘICE IV

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008461 

Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský, prioritní osy 2 – Vzdělávání, specifický cíl 2.2. a 2.3. Projekt navazuje na aktivity a spolupráci partnerství započatých v MAP I.-III. Zaměřuje se na realizaci opatřeních vedoucích ke zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ na území v reakci na jejich potřeby, aktualizaci MAP a prohlubování spolupráce.

Doba realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025
Realizátor: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích

Naše vize

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

O co v MAP IV běží

Projekt je realizován na území ORP Litoměřice v návaznosti na projekt MAP I, II a III a bude pokračovat v aktivitách a spolupráci partnerství započatých v předchozích projektech.

V MAP IV se zaměříme na podporu získávání kompetencí v oblastech čtenářské, matematické pre/gramotnosti, polytechnickém vzdělávání, informačních technologiích a cizích jazycích pro děti, žáky a pedagogické pracovníky. Dále se zaměříme na podporu rovných příležitostí ve školách. Naše podpora zamíří i do oblasti kvalitního rozvoje škol a podpory spolupráce aktérů na území, sdílení zkušeností a dobré praxe aneb slovy lídra v území: „Kdo nesdílí, je srab“ 🙂

Samozřejmě nás čeká aktualizace podpůrných dokumentů jako Místní akční plán vzdělávání, Strategický rámec, Akční plány, či Evaluační zprávy z území, bez kterých bychom naši vizi nemohli realizovat.

Dokumenty projektu

PARTNERSTVÍ

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Výstupy

prozatím tu pro Vás nic nemáme

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Řídícího výboru.

Výstupy

Jmenný seznam členů ŘV – aktualizace 6.3.2024

Statut ŘV MAP IV – schváleno dne 20.3.2024

Jednací řád ŘV MAP IV – schváleno dne 20.3.2024

06.03.2024 – zápis

20.03.2024 zápis, Usnesení, ostatní přílohy uvedené v zápisu jsou nahrané v boxu „MAP“

02.05.2024 zápis-hlasování zápis-jednání prezentace

MAP

Zde najdete Strategický rámec MAP, Finální dokument MAP, SWOT analýzy, evaluační zprávy,  verze dokumentů k připomínkování a další výstupy týkající se plánování rozvoje školství na území.

Pracovní skupiny

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Pracovních skupin pro podporu moderních didaktických forem, pro financování a pro rovné příležitosti.

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR