Setkání zástupců škol 14.2.2019

Dne 14. 2. 2019 proběhlo na MěÚ Litoměřice ve spolupráci s projektem SYPO setkání zástupců škol. Na tomto setkání byly zástupcům podány aktuální informace k realizaci projektu, informace ke zpracování Popisu potřeb škol včetně představení záznamových listů, které...

Výběrové řízení do metodických kabinetů

Vážení partneři, ve spolupráci s projektem SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který byl představen na setkání zástupců dne 14. 2. 2019 Mgr. Lenkou Burganovou si Vám dovolujeme informovat o vyhlášeném výběrovém řízení na pozice členů...

Co se děje a bude dít v projektu MAP II

Máme za sebou pár měsíců realizace projektu MAP II a proto nám dovolte krátké shrnutí proběhlých a naplánovaných akcí. V červnu proběhlo první Veřejné projednání projektu, v srpnu jednání Řídícího výboru a Setkání zástupců škol. Veškeré výstupy ze setkáních jsou...

Výzvy na podporu vzdělávání

Vážení přátelé MAP, rádi bychom Vás informovali, že MMR zveřejnilo nové výzvy na podporu vzdělávání: Výzva č. 87  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II – více informací zde Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené...

Zahájen projekt MAP II

Dne 20.6.2018 se konalo od 14.00 na Hradě v Litoměřicích zahájení pokračujícího projektu MAP ORP LITOMĚŘICKO II. Na setkání byly prezentovány jednak výstupy z projektu MAP I a jednak nejbližší plánované aktivity, které nás čekají v MAP II. Průběh jednání viz zápis....