Co se událo a bude dít v projektu MAP II

Celé prázdniny jsme pracovali na přípravě aktivit v novém školním roce. Navštívili řadu škol v rámci aktivity mapování potřeb škol v návaznosti na šetření, které proběhlo na jaře tohoto roku. V září proběhlo zasedání Řídícího výboru, kde hlavním bodem bylo schválení...

Velký vzdělávací veletrh 2019 – II.ročník

Vážení přátelé MAP, srdečně Vás zveme na II. Ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu...

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně...