Co se děje a bude dít v projektu MAP II

Máme za sebou pár měsíců realizace projektu MAP II a proto nám dovolte krátké shrnutí proběhlých a naplánovaných akcí. V červnu proběhlo první Veřejné projednání projektu, v srpnu jednání Řídícího výboru a Setkání zástupců škol. Veškeré výstupy ze setkáních jsou...

Výzvy na podporu vzdělávání

Vážení přátelé MAP, rádi bychom Vás informovali, že MMR zveřejnilo nové výzvy na podporu vzdělávání: Výzva č. 87  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II – více informací zde Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené...

Zahájen projekt MAP II

Dne 20.6.2018 se konalo od 14.00 na Hradě v Litoměřicích zahájení pokračujícího projektu MAP ORP LITOMĚŘICKO II. Na setkání byly prezentovány jednak výstupy z projektu MAP I a jednak nejbližší plánované aktivity, které nás čekají v MAP II. Průběh jednání viz zápis....