Pozvánka na konferenci k polytechnice 10.6.2019

Zveme Vás na konferenci k polytechnickému vzdělávání realizovanou ve spolupráci s dalšími partnerskými MAPy a NIDV. Akce je určená pro všechny, kteří mají zájem o polytechniku a vše co k tomu patří. Konference se bude konat dne 10. června 2019 od 9.00 do 16.00 v...

Pozvánka na konferenci „Inovace ve výuce“

Vážení přátelé MAP, dostala se k nám pozvánka na další zajímavou akci „Inovace ve výuce“, která se bude konat v Ústí nad Labem dne 27.3.2019 v Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 400 11. V rámci konference se budou prostřednictvím...

Setkání zástupců škol 14.2.2019

Dne 14. 2. 2019 proběhlo na MěÚ Litoměřice ve spolupráci s projektem SYPO setkání zástupců škol. Na tomto setkání byly zástupcům podány aktuální informace k realizaci projektu, informace ke zpracování Popisu potřeb škol včetně představení záznamových listů, které...

Výběrové řízení do metodických kabinetů

Vážení partneři, ve spolupráci s projektem SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který byl představen na setkání zástupců dne 14. 2. 2019 Mgr. Lenkou Burganovou si Vám dovolujeme informovat o vyhlášeném výběrovém řízení na pozice členů...

Co se děje a bude dít v projektu MAP II

Máme za sebou pár měsíců realizace projektu MAP II a proto nám dovolte krátké shrnutí proběhlých a naplánovaných akcí. V červnu proběhlo první Veřejné projednání projektu, v srpnu jednání Řídícího výboru a Setkání zástupců škol. Veškeré výstupy ze setkáních jsou...