FEUERSTEINOVA METODA V PRAXI

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování Svět, v němž žijeme se během posledních dvaceti let radikálně změnil. Díky novým technologiím se kdokoli kdykoli může dostat k téměř jakýmkoli informacím – stačí jedno kliknutí, jeden jednoduchý pohyb prstem a víme, co...

Pozvánka na konferenci k polytechnice 10.6.2019

Zveme Vás na konferenci k polytechnickému vzdělávání realizovanou ve spolupráci s dalšími partnerskými MAPy a NIDV. Akce je určená pro všechny, kteří mají zájem o polytechniku a vše co k tomu patří. Konference se bude konat dne 10. června 2019 od 9.00 do 16.00 v...

Pozvánka na konferenci „Inovace ve výuce“

Vážení přátelé MAP, dostala se k nám pozvánka na další zajímavou akci „Inovace ve výuce“, která se bude konat v Ústí nad Labem dne 27.3.2019 v Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 400 11. V rámci konference se budou prostřednictvím...

Setkání zástupců škol 14.2.2019

Dne 14. 2. 2019 proběhlo na MěÚ Litoměřice ve spolupráci s projektem SYPO setkání zástupců škol. Na tomto setkání byly zástupcům podány aktuální informace k realizaci projektu, informace ke zpracování Popisu potřeb škol včetně představení záznamových listů, které...