Vyhlášena nová výzva

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu...

Pozvánka na veletrhy

Vážení přátelé MAP, kolegové z KAP nás požádali o zveřejnění pozvánky na jimi připravované akce. 1.11. 2018 Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Akce proběhne od 8:30 do 12:35 hodin na Gymnáziu Teplice, Čs. Dobrovolců 11. Další informace a registrace na...

Vážení partneři, rádi bychom Vás upozornili na výzvu „Můj klub“, kterou vyhlásilo MŠMT. Výzva a veškeré informace jsou k dispozici zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019 Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,...

Schválení dokumentu MAP

Vážení přátelé MAPu, dovolujeme si Vám vyvěsit dokument MAP, který budou schvalovat zřizovatelé škol. Tento dokument MAP je výsledkem snažení realizačního týmu projektu MAP a spolupráce škol a školských zařázení. Tento dokument bude sloužit i jako podklad pro další...

Nová výzva na MŠMT – rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou....

Přírodovědná gramotnost

Vážení partneři, na základě doporučení z MAP Roudnice nad Labem, se kterými spolupracujeme, si Vás dovolujeme informovat o nabídce vzdělávací akce pro ZŠ a MŠ na téma přírodovědná gramotnost, kterou nabízí a realizuje Dr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA –...