Vážení přátelé MAP,

kolegové z KAP nás požádali o zveřejnění pozvánky na jimi připravované akce.

1.11. 2018 Veletrh polytechnických předmětů (BI, FY, CH). Akce proběhne od 8:30 do 12:35 hodin na Gymnáziu Teplice, Čs. Dobrovolců 11. Další informace a registrace na veletrh naleznete v kalendáři akcí http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/2018/11.

15. 11. 2018 Veletrh gramotností (ČG, MG, DG). Akce proběhne od 9:00 do 15:00 hodin na Obchodní akademii Ústí nad Labem, odlouč. prac. na adrese Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov. Další informace a registrace na veletrh naleznete v kalendáři akcí http://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/2018/11.