Vážení přátelé MAP,

rádi bychom Vás informovali, že MMR zveřejnilo nové výzvy na podporu vzdělávání:

  • Výzva č. 87  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II – více informací zde
  • Výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II – více informací zde

 

Dále MAS České středohoří z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s.“ vyhlásil výzvu č.6 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ – více informací zde.