Dne 14. 2. 2019 proběhlo na MěÚ Litoměřice ve spolupráci s projektem SYPO setkání zástupců škol.

Na tomto setkání byly zástupcům podány aktuální informace k realizaci projektu, informace ke zpracování Popisu potřeb škol včetně představení záznamových listů, které budou sloužit k tomuto zpracování, informace k plánované výzvě MAS ČS. Po projektu MAP dostala slovo p. Burganová (odborný krajský metodik) a představila projekt a jeho aktivity, především metodické kabinety.

Výstupy z tohoto setkání – zápis, prezentace a ukázku záznamových listů najdete k prohlédnutí a stažení na projektových stránkách v záložce výstupy – výstupy partnerství – setkání zástupců