Vážení přátelé MAP,

dostala se k nám pozvánka na další zajímavou akci „Inovace ve výuce“, která se bude konat v Ústí nad Labem dne 27.3.2019 v Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 400 11.

V rámci konference se budou prostřednictvím přednášek a workshopů věnovat tématu revize RVP, příkladům dobré praxe s využitím moderních pomůcek a inovativních výukových metod a možnostem financování s využitím EU fondů.

Podrobný program naleznete na www.inovacevevyuce.cz