Na konci března se opět sešly pracovní skupiny, které diskutovaly nad jednotlivými tématy, vyjadřovaly se ke stávající SWOT analýze. Zápisy k jednotlivým skupinám najdete v sekci Výstupy.