Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Svět, v němž žijeme se během posledních dvaceti let radikálně změnil. Díky novým technologiím se kdokoli kdykoli může dostat k téměř jakýmkoli informacím – stačí jedno kliknutí, jeden jednoduchý pohyb prstem a víme, co potřebujeme. Generace dnešních dětí už si jen těžko představí dobu před wikipedií, facebookem, instagramem. Mezi nejvyhledávanější profese ve světě v současnosti patří manažer v oblasti sociálních médií, SEO manažer, vývojař mobilních aplikací, virtuální asistent apod. – profese, které před deseti lety neexistovaly.

Ruku v ruce s těmito změnami musí jít způsob vyučování a učení. Díky snadné dosažitelnosti informací se obsah stává méně důležitým, o to podstatnější však je naučit se s informacemi zacházet. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou a jedinou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Metoda kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se maximálně rozvíjel žákův učební potenciál. Žák tak získává znalosti a dovednosti potřebné pro práci s informacemi, jejich vyhodnocování, zasazení do širšího kontextu a využití nejen tady a teď, ale i v dalších situacích.

Jak Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování funguje?

Feuersteinova metoda se skládá ze dvou aplikovaných systémů: Dynamického vyšetření učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment Device – LPAD) a Instrumentálního obohacování (Instrumental Enrichment – IE). Cílem LPAD je odhalit učební potenciál jedince, obrazně řečeno přijít na to, které kognitivní „knoflíky“ je třeba „zapojit“, aby se aktivovaly žákovy skryté dovednosti a maximalizoval se jeho učební potenciál.

Program FIE sestává z více než 500 stránek cvičení „papír a tužka“, rozdělených do dvaceti instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení. Čtrnáct z těchto instrumentů jsou pravidelně používány ve třídách při hodinových lekcích,všechna cvičení instrumentů jsou konstruována tak, že je stupňována jejich obtížnost a složitost. Cílem cvičení je rozvinutí učebního potenciálu dítěte, který je chápán v širokých souvislostech.

Pro lidi, kteří mají mozek a srdce, které se snaží užívat a rozvíjet, co nejlépe…kdo je v souladu s tvrzením, že jeden z největších úkolů vzdělávání, a to ať už školního, mimoškolního nebo domácího, je:

  • naučit se myslet,
  • budovat životní strategie a reagovat na aktuální podmínky,
  • umět se zorientovat v situaci, v prostoru, ve vztazích a v sobě.

 

tak právě pro něj jsme

PŘIPRAVILI OCHUTNÁVKU METODY „FIE“

která se bude konat dne

21.5.2019 od 13.00 do 16.00, Hrad Litoměřice

Ochutnávka proto, že „ochutnáme“ metodu na vlastní kůži při práci na vybraných pracovních listech sami na sobě tak, abychom porozuměli principu práce a informace o původu metody a jejímu reálnému dopadu spojili s vlastním prožitkem z práce.

Krátký vhled do metody už mají někteří učitelé ze ZUŠ a na workshop se chystají, v ZŠ Ploskovice pracují s FIE už vyškolení učitelé a mají s metodou skvělé zkušenosti s dětmi i s dospělými.

Přihlášení na seminář probíhá prostřednictvím emailu map@mascs.cz. Kapacita semináře je omezena na 25 – 30 účastníků.

Ochutnávku metody povede PaeDr. Eva Váňová, spoluzakladatelka a vedoucí Autorizovaného tréninkového centra metody FIE v Praze, absolventka Ped.f. v Ústí n.L. a hlavně velmi inspirativní osobnost.

 

Těšíme se na setkání s Vámi. Vaši Mapáci.