Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 225 mil. Kč na celkovou částku 5 645 000 000 Kč tak, aby všichni žadatelé, kteří předložili žádost o podporu, mohli své projekty realizovat.

Zdroj: OPVV MŠMT