Celé prázdniny jsme pracovali na přípravě aktivit v novém školním roce. Navštívili řadu škol v rámci aktivity mapování potřeb škol v návaznosti na šetření, které proběhlo na jaře tohoto roku.

V září proběhlo zasedání Řídícího výboru, kde hlavním bodem bylo schválení průběžné sebehodnotící zprávy. Výstupy z jednání ŘV naleznete v menu „Výstupy“-Výstupy Řídící výbor“. Proběhl taktéž seminář zaměřený na využití interaktivní tabule a podpory výuky ICT. Během září taktéž finišovali přípravy na akci Techdays, která se konala začátkem října. Již brzy se můžeme těšit na oficiální tiskovou zprávu o Techdays 2019, kterou vydává partner našeho projektu Město Litoměřice.

V říjnu proběhly již zmíněné Techdays a jednání pracovních skupin MAP, jejichž výstupy naleznete v menu webu „Výstupy-Výstupy prac. skupin“.

V listopadu se bude konat seminář na téma „Agrese a agresivita dětí a žáků a krizové situace výuky a jejich řešení „, který se bude konat dne 15. 11. 2019 od 9.00 hod v zasedací místnosti Ploskovice (Ploskovice 50, sídlo MAS České středohoří, z.s.). Lektorem semináře je PhDr. Jan Svoboda, přední český psycholog s bohatou zkušeností zejména s pedagogickou psychologií. Seminář je určen pro zaměstnance školských zařízení. Další seminář bude na téma „Reforma financování ve školství“. Seminář proběhne dne 19. 11. 2019 od 9.00 hod v zasedací místnosti Domu kultury, vchod zezadu (bude označeno). Lektory budou: Radka Šlegrová, Pavel Zeman. Tento seminář je určený nejen pro ředitele školských zařízení, ale taktéž pro zřizovatele těchto zařízení.
Dále jsou naplánována setkání metodických kabinetů pro český jazyk, matematiku a ICT. Pokud byste měli zájem se do některých týmů zapojit a získat tak nové poznatky od svých kolegů nebo naopak neváhejte nás kontaktovat na email: map@mascs.cz.

Na prosinec jsou naplánovaná další jednání pracovních skupin.

Aktivity se průběžně mění dle toho, zda se nám podaří najít vhodného lektora na téma požadované ze strany vzdělávacích organizací na území Litoměřicka. Každou naplánovanou akci uveřejňujeme v našem kalendáři. Kalendář si můžete kliknutím zobrazit jako týdenní, měsíční či jako denní plán, kde uvidíte jen seznam aktivit.
Výstupy z jednotlivých vzdělávacích akcí najdete v menu webu „Výstupy-Výstupy aktivit MAP“.

Krásné podzimní dny Vám přejí Mapáci 🙂