V rámci projektu jsme zrealizovali aktivitu s cílem budování regionální identity s názvem „Poznej svůj region“. Vzniklo celkem 17 metodik k exkurzím, které pedagogové mohou využít ve svých hodinách, neboť jsou vytvořené tak, aby naplňovaly školské vzdělávací plány.

Metodiky k exkurzím jsou koncipované tak, že obsahují jednak informace k danému tématu, ale i přesně rozpracovaný intinerář exkurze s náměty pro další práci ve škole, ale i doma.

Řada metodik byla ověřena přímo v terénu s žáky škol z Litoměřicka.

Všechny metodiky jsou volně ke stažení v sekci „Výstupy – Výstupy aktivit MAP“.

Pěkné bádání 🙂