Již zítra 19.5. od 14.30 se uskuteční videokonference k projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II, která bude probíhat prostřednictvím Google meet, do video-hovoru se připojíte , kliknutím na tento odkaz: https://meet.google.com/naz-xpqd-rkh z počítače s funkčním mikrofonem a případně webkamerou. Každý, komu je blízký rozvoj vzdělávání na Litoměřicku, se může připojit.

Program setkání:
Postupy v realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II – budeme Vás informovat o dosavadním průběhu realizace projektu, jeho výstupech, zrealizovaných aktivitách apod.

Plánované aktivity do konce roku 2019 – představíme Vám naplánované aktivity do konce roku 2019.

Aktualizovaný dokument MAP II – představíme Vám aktualizovaný dokument MAP, jeho části a jednotlivé výstupy. Následně Vám dáme prostor k vyjádření se k celému dokumentu, s možností návrhů, připomínek, námětů, příležitostí apod.

Diskuze

Aktualizovaný dokument si můžete přečíst zde.

Přihlašování na videokonferenci probíhá prostřednictvím Google formuláře zde.
Odkaz pro zkopírování do prohlížeče: https://forms.gle/hq1DgHwpz3vmAXhp9

Těšíme se na viděnou.
Realizační tým MAP
map@mascs.cz