Na naší pracovní skupině pro Financování jsme řešili, jakým způsobem financovat vzdělávací aktivity škol a dalších vzdělávacích zařízení mimo projekt MAP. Po diskuzi o dalších možnostech financování, za přispění kolegů ze spřátelených MAPů jsme přišli s nápadem pořízení grantového kalendáře. Grantový kalendář by mohl školám pomoci s dalšími možnostmi financování jejich aktivit. Službu grantového kalendáře jsme následně pořídili a postupně, až se jím prokousáme, Vás budeme informovat o jednotlivých výzvách.

Nyní Vám přinášíme Program „Chytrá voda“ Nadačního fondu SEVEROČESKÁ VODA, kterým chtějí podpořit vzdělávání, osvětu, badatelské a jiné projekty, kdy se děti poučí o vodě, ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.

O nadační příspěvek mohou požádat samotné školy. Jedná se o průběžnou výzvu. Další informace k programu najdete na stránkách nadace. Konkrétně k programu zde.

Přejeme všem případným žadatelům úspěch při výběru jejich projektu.

Vaši Mapáci