Organizace Women for Women, o.p.s. podporuje financování obědů pro děti, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. 

CO MÁTE DĚLAT, POKUD POTŘEBUJETE POMOCI?

  • Rodiče – obraťte se na svou školu, informujte ji o této možnosti pomoci a svém zájmu na využití našeho projektu. Naším partnerem musí být škola, která s námi vyřídí vše potřebné. Zapojení se do projektu je pro školy dobrovolné.
  • Sociální pracovníci – pokud chcete projekt využít pro některé z dětí, obraťte se na školu, do které dítě dochází. Naším partnerem musí být škola, která už by měla vědět, jak se na nás obrátit, a vyřídí s námi vše potřebné.
  • Základní školy – jste naším hlavním partnerem v tomto projektu. Neváhejte se na nás obrátit, seznámíme vás s podmínkami pro zařazení dítěte do projektu a s potřebnými kroky, které bude nutno učinit.

Pro školy je na stránkách orgaizace připravená aplikace k vyplnění.

JAKÝ JE POSTUP?

  • Pomoc formou obědů je poskytována přímo prostřednictvím základních škol. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky. Než se na náš škola obrátí, měla by již mít předem učiněn výběr dětí, které potřebují opravdu pomoci, a získán předběžný souhlas jejich rodičů. Poté na základě jejich žádosti společně potvrdíme děti zařazené do projektu.
  • Po odsouhlasení výběru dětí a celkové částky je třeba ze strany školy zajistit další kroky jako souhlas zřizovatele školy, pokud škola nemá přijetí konkrétního daru řešeno v zakladatelské listině, písemný souhlas rodičů vytipovaných dětí, popř. jiné.
  • Po splnění těchto náležitostí je se školou uzavřena darovací smlouva, uhrazen příspěvek v dohodnuté výši a již nic nebrání, aby děti mohly začít chodit na školní obědy.

KTERÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT DO PROGRAMU ZAŘAZENO?

  • Obědy pro děti je projekt určený zejména dětem, jejichž sociální situace je vážná a dlouhodobá. Ve výběru dětí se přihlíží na potřebnost podpory a sociální situaci rodiny dítěte. Na výběru dětí se aktivně podílí škola. Jsou dána kritéria pro výběr a se školou se řeší vše individuálně.
  • K výběru dětí je třeba přistupovat na obou stranách opravdu zodpovědně, uváženě a cíleně. Pokud je pomoc poskytnuta těm, které pomoc tolik nepotřebují, ztrácí možnost pomoci ti, kteří pomoc opravdu potřebují. Toto bychom měli mít všichni vždy na paměti. V tomto jsme velmi odkázáni na spolupráci se školou vzhledem k její pedagogické práci a kontaktu s dětmi a jejich rodinami.

Více informací k programu na stránkách organizace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Vaši Mapáci