Přinášíme Vám další porci z grantového kalendáře, tak ať se dílo daří. 🙂

Zaměření programu:

Do grantového řízení lze podávat žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace pro sociálně potřebné skupiny (senioři v domovech pro seniory, děti v dětských domovech apod.) a pro skupiny lidí, jejichž zaměstnání na ně klade vysoké nároky a zároveň je prospěšné pro společnost (zdravotníci, vychovatelé, učitelé, pečovatelé apod.).

Cíl grantové výzvy:

Podpora programů a aktivit podporujících sebeuvědomění, duševní hygienu, snížení stresu a schopnost zvládat náročné situace klidněji a s hlubším pochopením.

Základní podmínky:

  • Předkládaný projekt musí být založený na využití meditačních a jógových technik
  • Projekt je dlouhodobý (alespoň 8 týdnů)
  • Realizace projektu na území České republiky
  • Cílová skupina podpory odpovídá definici v zaměření grantové výzvy

Oprávnění žadatelé:

O příspěvky mohou žádat právnické a fyzické osoby na základě předepsané žádosti a ve stanoveném termínu.

 

Více informací na stránkách programu.