Přinášíme Vám další výzvu z grantového kalendáře. Výzva je určena pro organizace v okolí prodejen Tesco, tedy v našem ORP se jedná o region Štětí.

Zaměření programu:

Program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco. Program administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.

Finanční prostředky budou rozdělené 270 organizacím v 90 regionech, v každém z nich získají tři vítězné organizace, které dostanu nejvyšší počet hlasů nadační příspěvky 30 000 Kč, 16 000 Kč a 10 000 Kč.

Výše nadačního příspěvku vítěze je určena výhradně na realizaci přihlášeného projektu. V případě 2. a 3. místa lze přihlášený projekt realizovat buď se zajištěním chybějících prostředků z jiných zdrojů, nebo upravit rozpočet projektu (realizace v menším měřítku), nebo příspěvek využít pro podporu prezentace Žadatele (marketingové a PR činnosti organizace).

Podporované oblasti: 

 • rozvoj komunitního života / komunitního prostředí
 • vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých – podporu zdraví a zdravého životního stylu
 • podporu rodičů pečujících o handicapované děti v ČR
 • podporu rodin a jednotlivců v tíživé životní situaci
 • pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám – ochranu přírody a životního prostředí
 • podporu sportu
 • podporu vědy
 • podporu kultury
 • zmírnění dopadů na komunitu spojených s pandemií vyvolanou onemocněním Covid19(např. nákup materiálu, služby související s Covid19 apod. – může se jednat o zdravotnické pomůcky, speciální akce atd.)

Oprávnění žadatelé: 

 • spolek
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb
 • ústav
 • příspěvková organizace
 • nadace, nadační fond

Podmínkou podání projektové žádosti je působnost organizace v regionu, do kterého se hlásí.

Průběh hlasování: 

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá. Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami.

Harmonogram 9. kola:

 • přihlašovací fáze 29. 3. 2021 OD 12:00 – 2. 5. 2021 
 • hlasovací fáze 14. 6. – 11. 7. 2021
 • výsledky hlasování 19. 7. – 26. 7. 2021

Odkaz na nadační fond zde.