Realizační tým MAP nominoval na základě doporučení členy řídícího výboru Partnerství. Vybraní aktéři byli osloveni a níže je uveden seznam jeho členů.

Dne 8.6. online hlasováním členové ŘV odsouhlasili znění dokumentů Status Řídícího výboru Partnerství a dále Jednací řád Řídícího výboru Partnerství. Dokumenty můžete shlédnout v sekci ke stažení.

Zároveň téhož dne byla zvolena jako přesedkyně ŘV Ing. Andrea Křížová – vedoucí odboru školství.

Dalším úkolem Řídícího výboru bude schválení Strategického rámce na základě zpracovaných podkladů vzniklých pracovních skupin: Město, Venkov, Rozvoj instrastruktury škol, Zájmové a neformální vzdělávání.

Seznam členů:

Krajský Úřad pro Ústecký kraj Ing. Alexandra Zdeňková
Město Litoměřice Ing. Andrea Křížová
Město Štětí Mgr. Tomáš Ryšánek
Obec Ploskovice Věra Petrů
Biskupství litoměřické Mgr. Marie Gottfriedová
Marcela Jarkovská (soukr.MŠ Dětský koutek) Marcela Jarkovská
Lingua Universal Mgr. Blanka Fránová Ježková
Základní škola Litoměřice, U Stadionu Mgr. Milan Sluka
Základní škola Terezín Mgr. Hana Bažantová
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří Mgr. Alice Marešová
Základní škola a mateřská škola Hoštka Mgr. Radovan Rieger
Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy Jaroslav Střiženec
Mgr. Eva Švihnosová – učitelka Mgr. Eva Švihnosová
Mgr. Radka Krunclová- učitelka, rodič Mgr. Radka Krunclová
Irena Tvrzníková – učitelka, rodič Irena Tvrzníková
Dům dětí a mládeže Štětí Drahomíra Pištorová
Dům dětí a mládeže Litoměřice Mgr. Zuzana Bendová
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. Ivana Poláčková
Základní umělecká škola Štětí Bc. Jan Hrovatitsch
Základní umělecká škola Litoměřice Mgr. Dominika Valešková
Agentura pro sociální začleňování Bc. Kateřina Kubíčková
MAS Podřipsko Klára Kolorosová
NIDV Mgr. Jiří Strašík
Školní družina ZŠ U Stadionu Andrea Pechatá
DDM Štětí Jaroslava Arazimova