Zaměření programu:

Společnost Datart se prostřednictvím podpory neziskových organizací zaměřuje na rozvoj regionů, ve kterých má svá působiště. Hlavní pilíře podpory – sociální oblast, environmentální oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum.

Oprávnění žadatelé:

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace (obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být minimálně rok před podáním žádosti.

Postup:

1. žadatel vyplní žádost o finanční dar
2. uzávěrka žádostí je vždy 10. května a 10. listopadu v roce
3. úspěšný žadatel získá na základě darovací smlouvy finanční příspěvek, který využije ke sjednanému účelu do 3 měsíců od podpisu smlouvy
4. po realizaci napíše krátkou zprávu o přínosu daru a poskytne fotografie realizace

Více informací na stránkách grantu.