O programu:

Cílem programu je podporovat mladé evropské občany ve věku 8 až 24 let v digitálních dovednostech. Pomáhá neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni. Touto iniciativou se snaží o globální změnu. To vše v souladu s cíli Evropského týdne programování a cíli udržitelného rozvoje The United Nations.

Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku programování, a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií, digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují.

Granty Meet and Code:

Meet and Code podpořilo již více než 4 200 akcí určených dětem a mladým lidem ve věku 8-24 let. V roce 2021 se Meet and Code uskuteční již popáte a bude i nadále podporovat neziskové organizace z 35 evropských zemí a zároveň umožňovat bezplatný a rovný přístup ke kódování a digitálnímu vzdělávání.

Chcete-li získat grant, vaše akce musí splnit tyto základní kritéria:

 • Akce inspiruje a představuje mladým lidem svět technologií a kódování.
 • Akce se musí realizovat v době od 1. září do 31. října 2021.
 • Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 8 až 24 let.
 • Účastníci se musí akce účastnit zdarma.

Oprávnění žadatelé o grant:

Pouze charitativní organizace mohou předkládat své nápady prostřednictvím svého účtu u Meet and Code.

Vzhledem k pandemii Covid-19 muselo Meet and Code přizpůsobit svou strategii financování. Kromě základních požadavků platí pro tento rok pro všechny akce následující pravidla:

 • Všechny nápady na události musí být provedeny virtuálně.
 • Akce musí být navržena na minimálně 90 minut. Tento časový rámec může být splněn v jedné relaci nebo může být rozdělen do několika relací.
 • Akce, které se budou živě vysílat, musí být realizovány pro minimálně 10 účastníků.
 • Formát událostí může být
  • živé vysílání, např. webinář nebo virtuální kódovací workshop
  • nebo „neživá událost“ s povinnou interakcí účastníka, např. masivní otevřený online kurz s živými FAQ sekcemi.

Jak lze letošní rok využít finance pro Meet and Code: 

 • Školitel pro workshop
 • Licence pro online výukové nástroje
 • Učební materiály pro účastníky včetně jejich doručení – například pracovní knihy nebo hardware 
 • Komunikace s cílem oslovit potenciální účastníky, např. leták, plakát, online marketing
 • Profesionální externí podpora umožňující konání online události, např. technická podpora
 • Pronájem místa potřebného například z důvodu technického vybavení

Jak se přihlásit:

Nápady na akce lze podávat pouze online na www.meet-and-code.org od 1. 6. 2021 do 8. 9. 2021. Je možné za jednu organizaci podat několik různých nápadů. Každý nápad je hodnocen partnerem TechSoup Europe. Nejlepší nápady obdrží finanční prostředky až do výše 400 €.