V květnu a červnu jsme připravovali a spustili hned několik soutěží. Soutěž s Beeboty, Klíčovaná Litoměřice, Klíčovaná Úštěk, Namaluj kalendář.

Jako první byla spuštěna soutěž o podložku pro Beeboty, která byla určena pro mateřské školy v našem Litoměřickém regionu. Úkolem bylo vyrobit spolu s dětmi standardizovanou podložku pro Bee-Boty o rozměru 5×5 polí a sadu 5 – 6 úkolů, které se vztahují k dané podložce. Soutěže se zúčastnily MŠ Lipová Litoměřice, MŠ Terezín a Nové Kopisty, MŠ Alšova (Sluníčko) Litoměřice, MŠ Ploskovice, MŠ Klubíčko Štětí, MŠ Stránského Litoměřice, MŠ Pastelka Úštěk, Lingua Universal Litoměřice. První tři místa obsadily: MŠ Lipová Litoměřice (1.místo),  MŠ Ploskovice (2.místo), MŠ Pastelka Úštěk (3.místo).
A jelikož vytvořené podložky byly opravdu krásné, rozhodli jsme se uspořádat ještě soutěž Miss sympatie na našich Facebookových stránkách. Vyhrála ta podložka, která získala nejvíce lajků. Byl to náročný boj a bylo krásné sledovat, jak za svou školkou stojíte. Nakonec o pár hlasů oproti MŠ Ploskovice zvítězila MŠ Úštěk. Všem výhercům gratulujeme. Výherci získali sadu nebo příslušenství Beebotů, což jsou robotičtí broučci, které děti programují pomocí šipek a učí se tak logickému myšlení a základům programování. Jsme rádi, že jsme mohli mateřské školy touto formou podpořit v polytechnickém vzdělávání v MŠ.

Klíčovaná Litoměřice se opět těšila velkému zájmu a to i přesto, že některé šifry byly opravdu náročné na rozlousknutí. Litoměřickou Klíčovanou opět režíroval náš Vláďa. Klíčovanou jsme rozšířili i do dalšího města a to Úštěk, kdy ve spolupráci s Jaroslavem Lepšíkem, který vede místní Turistický oddíl mládeže TOM Bobři. Jarda připravil šifry, které byly spjaté s Úštěkem.

V červnu se konala další soutěž „Namaluj kalendář“. Žáci základních škol měli za úkol namalovat jejich oblíbené místo v okolí a napsat proč si dané místo vybrali. Porota pak vybrala 12 nejlepších obrázků a z nich se nechal vytvořit kalednář pro rok 2022. Žáky vítězných obrázků jsme obdarovali výtvarným dárkem a kalendářem.
Vítězné obrázky jsou: Morový sloup Karolíny Salaiové- ZŠ Božena Litoměřice, Házmburk Kryštofa Duška – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Radobýl a Kalich Kristýny Hermochové – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Dóm Kristýny Businské – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Biskupství a kostel Jakuba Kolínského – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Ptačí pohled na Litoměřice Kláry Szromkové – Masarykova ZŠ Litoměřice, Katedrála sv. Štěpána Adély Hüblové – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Socha Karla Hynka Máchy Jany Vyšovské – Masarykova ZŠ Litoměřice, Radobýl Nikity Nové – ZŠ Litoměřice Havlíčkova, Dóm Anežky Knotte – Masarykova ZŠ Litoměřice, Vyhlídka Čáp Kateřiny Lánské – ZŠ T.G.Masaryka Štětí, Milešovka Zory Vágaiové – Svobodná ZŠ Třebušín.
Všem vítězům gratulujeme a paním učitelkám děkujeme za spolupráci při soutěži. 
Realizací soutěží Klíčovaná Litoměřice, Klíčovaná Úštěk, Namaluj kalednář jsme podpořili budování regionální identity k našemu regionu, neboť to je jedním z cílů Místního akčního plánování vzdělávání v regionu.

Prázdniny jsou za dveřmi a my se na Vás budeme opět těšit v září. Mějte báječné léto.