Zaměření programu:

Nadace O2 vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy. Každá škola může získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, či na mediální výchovu v České republice.

Podporované aktivity:

V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti: 

  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod. 
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, propaganda a cenzura, autorská práva apod. Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti např. jak chránit svá data, online hry, jak se chránit na sociálních sítích, jak se naučit psát všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích. 
  • Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií ve výuce Implementaci distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické programovatelné pomůcky, virtuální a rozšířená realita ve výuce, 3D tisk pro školy, Microsoft Teams, Google učebna a G Suite, Minecraft: Education Edition a další. Cílová skupina těchto aktivit: děti a mládež na základních školách, učitelé, rodiče a veřejnost.

Oprávnění žadatelé:

Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby. Žádat mohou i ty školy, které byly grantově podpořené ve školním roce 2019/2020 i 2020/2021. 

Seminář pro žadatele: 

1.10.2021 od 14. hodin online, přihlášky ZDE

Termín podávání žádostí 18.10.2021

Grant: max 100.000 Kč

Webové stránky programu zde