Další rok je skoro za námi. Povedlo se mnohé, i když okolnosti tomu moc nepřály. Během roku jsme zrealizovali řadu vzdělávacích akcí. Od čtenářských besed naší Anežky až po soutěže, webináře, semináře, ukázkové hodiny či diskuzní setkání s aktéry ve vzdělávání. Naše akce jsou vždy ušité na míru potřeb škol na území Litoměřicka a snažíme se o smysluplnost daných akcí. Akce pořádané MAPem můžete najít našich webových stránkách www.maplitomericko.cz nebo na Facebooku MAP ORP Litoměřice.

Ovšem tím naše práce nekončí. Na podzim jsme zaktualizovali Strategický rámec priorit našeho území a školy se tak připravily na nové programové období, které se blíží. Na základě tohoto Strategického rámce pak mohou požádat o dotaci na IROP či přímo OP JAK na zvelebení jejich školy. Aktuální verze Strategického rámce je opět uveřejněna na našich stránkách nebo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, které zveřejňuje všechny Strategické rámce v rámci celé ČR.

V září proběhla tisková konference pro novináře a podniky, kdy jsme spojili síly s dalšími Mapáky a udělali společnou akci. Každý MAP, pak vybral jedno téma, které na konferenci prezentoval. Za nás jsme vybrali téma Hodnotového vzdělávání dle Cyril Mooney. Tisková zpráva je k přečtení zde.

Musíme ještě vyzdvihnout jednu velkou akci, kterou se podařilo zrealizovat a to Virtuální Techdays. Tato akce s velkým A byla opravdu podařená. Kvůli GDPR jsme nemohli zveřejnit všechna videa, ale jen nějaká, mrkněte na náš YouTube kanál.

MAP II se blíží ke konci a v současné době plně pracujeme na finální podobě Dokumentu MAP, jehož součástí je právě zmíněný Strategický rámec. Veškeré části dokumentu k diskuzi a připomínkování budou zveřejněny na webových a facebookových stránkách projektu MAP.

V příští roce se můžete těšit na další Mapácké akce, které už máme naplánované. Nechte se překvapit. 

Přejeme Vám krásné Vánoce plné šťastných úsměvů z dárků, klidnou domácí Vánoční atmosféru a šťastně prožité svátky s Vašimi blízkými.

Vaši Mapáci.