Cílem projektu MAP je mimo jiné vytvoření Strategického rámce MAP, který je tvořen na základě SWOT-3 analýzy (na jejím utváření je nyní podílí Pracovní skupiny) pro každé z povinných opatření a analytické části MAP. Součástí Strategického rámce MAP je i odsouhlasená dohoda o prioritách, která se teprve připravuje.

Nedílnou součástí Strategického rámce je i seznam projektových záměrů, který bude sloužit jako doklad souladu s prioritami v území, který bude povinou přílohou při předkládání žádostí ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV.

Aktuálně sbíráme od jednotlivých aktérů vzdělávání jejich projektové záměry. Aktuální seznam, který je stále ještě rozpracovaný najdete v sekci ke stažení.

Strategický rámec (SR) musíme mít kompletně zpracovaný do 6 měsíců od zahájení realizace projektu, což znamená max. do 30.9.2016. SR budeme zasílat na MŠMT a RSK Ústeckého kraje. Další aktualizace SR bude za půl roku, ne dříve.

Podle poslední informace z MŠMT, ty projektové záměry, které nebudou uvedené v seznamu a budou chtít žádat z programů, kde bude povinnou přílohou doklad souladu daného záměru s MAP, nebudou podpořeny. Tito žadatelé pak budou muset připojit své záměry v další aktualizaci SR.

Tímto vyzýváme všechny vzdělávací instutuce, aby nám poslali jejich projektové záměry nejpozději do 31.8.2016. Na později zaslané projektové záměry nebude brán zřetel a budou zařazeny až do další aktualizace SR. Strategický rámec prochází schvalovacím procesem, z tohoto důvodu 31.8.2016 je opravdu nejzazší termín pro odevzdání Vašich projektových záměrů.

Tabulku pro vyplnění Vašich projektových záměrů najdete v sekci ke stažení.

Pokud jste tabulku již vyplnili a nám odeslali a nenašli jste ji v aktuálním seznamu, prosíme o její opětovné zaslání, je možné, že nám nedorazila. Děkujeme.