Věc: Reklama na báječné asistenty pedagoga

Začneme kraťoučkou tříbodovou anketou. Odpovězte si, prosím, sami pro sebe:

 1. Máte ve třídě víc žáků, než byste si přáli?
 2. Máte ve třídě alespoň 2 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?
 3. V případě, že ano, zaškrtněte si, kteří žáci dle klasifikace MŠMT to typově jsou:
 • tělesně, zrakově či sluchově postižení
 • s vadami řeči
 • se specifickými poruchami učení, pozornosti a chování
 • z odlišných kulturních a životních podmínek
 • s mateřským jazykem jiným než čeština
 • nadaní a mimořádně nadaní

 

Teď si, prosím, představte, že jste se ocitli v reáliích filmu Obecná škola a sedíte za katedrou třídy Daniely Kolářové, potažmo Jana Třísky. Odpovězte si zkusmo na otázky výše v této roli.

Jasně, rozdíly by se našly. Dobový kolorit, společenské očekávání, pozice kantora, právní systém…, ale jinak inkluze jak vyšitá, ne?

Ať už ve dvacátých letech 21. století nebo poválečných minulého, šikovný, motivovaný pomocník znající důvěrně žáky a probírané učivo by se hodil. V obou případech se ale taková bytost častěji nenabízí, než nabízí…

Ti, kteří s osvícenými asistenty pedagoga spolupracují, si blahořečí a bez ohledu na vyznání se modlí, aby o ně nepřišli. 

Pro ty, kteří taková radost nepotkala a pro ty, kteří o ty své třeba přijdou, dáváme tip na asistenty bez nároku na mzdu, nicméně splňující kritérium „důvěrně znající žáky a probírané učivo“. Jen na tom osvícení je třeba trochu zapracovat.

Onen tip je ´vrstevnické učení´. Tedy učení žáky navzájem, tedy ti chápající, šikovnější, chytřejší, rychlejší v daném oboru pomáhají těm, kterým v témž oboru dáno nebylo. Nic, coby svět ještě neviděl. A zároveň je s podivem, že se u nás nedoporučuje a nevyužívá plošně a systematicky!?

Vše další, může znít jako hloupá reklama, jen s tím rozdílem, že inzerent nic nezkasíruje a příjemce investuje jen svůj pedagogický um do řízeného osvícení žáků (o což se snaží tak jako tak).

Reklamní výhody jsou:

 • Vždy dostupná pomoc žákům s SVP, po nemoci či jinak potřebným, a to zdarma
 • Forma prohloubení znalostí a komunikačních dovedností pro ty, kteří vy(do)učují
 • Práce s komunitními hodnotami, principem solidarity a rovných příležitostí
 • Vše v souladu s RVP, ŠVP i společenskou poptávkou

Nevýhody:

 • Zavedení účelného učení a doučování vyžaduje volbu formy, nastavení pravidel a čas

A teď ta prosba o pomoc:

Máte-li přenositelnou zkušenost, nastavená pravidla pro spolupráci dětí a chuť se o ně podělit, pošlete nám, prosím, popis, foto, či video. Příklady z praxe včetně objevených slepých uliček jsou nejosvědčenější druh pomoci nejen začínajícím učitelům.

 

Závěrem přidáváme odkaz na zaběhnuté vrstevnické učení pod názvem Buddies program v ZŠ Smart v Roudnici nad Labem, které se osvědčilo i v on-line podobě v rámci karantén a ze strany tamních učitelů lze na základě naší skvělé zkušenosti pro konzultaci očekávat kolegiální vstřícnost.

https://www.skola-smart.cz/buddies-online/

 

S pozdravem, který si bez dovolení propůjčuji od Pepy Kupky (nejen IT gurua základních škol nejen na Litoměřicku😊)

 

„Kdo nesdílí, tak je srab!“ se těšíme na Vaše příspěvky

 

Za Mapáky

Dana Hádková