Po větší odmlce po prázdninách opět přinášíme něco málo ze světa grantů.

Grantový program Sázej stromy.cz

Zaměření programu:

Program na podporu výsadby nebo obnovy dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, remízcích, sadech, alejích a stromořadí výsadbu ovocných dřevin v lesích podsadby v lese: 

 • sázení stromů pod mateřským porostem plošným či jednotlivým způsobem vč. povinné ochrany proti škodám zvěří větrolamy
 • výsadbu dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin vysazených s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit půdu před erozí

Příspěvek je možné čerpat na: 

 • stromy a keře pomocný materiál (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.) nákup nebo půjčení nářadí potřebného k výsadbě
 • následné péči odborný dohled při výsadbě a následnou péči organizaci vzdělávacích aktivit

Oprávnění žadatelé:

 • obce a svazky obcí a měst na území ČR
 • mateřské, základní, střední i vysoké školy na území ČR bez ohledu na zřizovatele (včetně ZUŠ a gymnázií)

Webové stránky:

https://nadaceo2.cz/programy/myslime-na-prirodu/grantovy-program

 

Celoroční Grantové řízení Fondu Kaufland pro organizace 2022

Zaměření programu:

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Oprávnění žadatelé:

 • zapsaný spolek;
 • zapsaný ústav;
 • sociální družstvo;
 • obecně prospěšná společnost;
 • nadace, nadační fond;
 • příspěvková organizace;
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví pro
 • poskytování charitativních služeb;
 • školy a školská zařízení;
 • pouze v případě grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky je oprávněným žadatelem i obchodní společnost s podmínkou zpřístupnění základní verze výsledného produktu cílové skupiny, příp. veřejnosti, bezplatně.

Webové stránky:

https://svetluska.rozhlas.cz/fond-kaufland-8100188