Vyhlašovatel: 

Ministerstvo kultury

 

Zaměření programu:

Rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu. 

 

Oprávnění žadatelé:

právnické osoby s výjimkou státních p. o.

 

Webové stránky programu:

https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-kreativniho-uceni-ii